2020. julius 14., Õrs, Stella

2012. január hónap archívuma

A “magyar Mikulás” mai rendje

2012. január 31. kedd

Videóval

Boldog Özséb dúsgazdag esztergomi kanonok 1242-ben nem tett mást, mint amit néhány száz évvel korábban a mára Mikulásként “gyermekcelebbé” vált Szent Miklós püspök Myra városában: szétosztotta minden vagyonát. Majd látva a tatárjárás okozta nemzeti nyomorúságot, remetének állt a pilisi erdők sűrűjében. Egy éjjel álmot látva lángocskák közeledtek barlangjához és ott hatalmas tűzzé egyesültek. Özséb ezt a látomást isteni jelnek tulajdonítva elhatározta, hogy a magányos élet helyett inkább összegyűjti a sok kicsi lángot, a remetéket – és megalapította a Szent Kereszt szerzetesrendet. A ruhájukról fehér barátoknak is nevezett közösség 1307-ben kapott pápai jóváhagyást. Mai vezetőjük, a motoros szerzetes, Bátor Botond OSP, tartományfőnök volt a nagyvázsonyi Várpanoráma Klub vendége 2012 januárjának utolsó napjaiban. (tovább…)

Egyházi hírek: portugáliai zarándoklat, gyermekek jótettei a templomért, presbiterválasztás

2012. január 30. hétfő

Érseki látogatás lesz a falunkban is szolgálatot ellátó római katolikus gyülekezet lelkipásztorainál és nemesvámosi híveinél, miközben a térség katolikus cserkészei Fatimába készülődnek. Gyermekek jótetteikkel segítik a templomépítést. Nagyvázsonyi Református Egyházközségben is lezajlottak a presbiter-választás eseményei. A gyülekezet egyik alapelve volt, hogy egy családból lehetőleg egy fő töltsön be vezető szolgálatot és a lehetőségekhez képest újuljon meg a presbitérium. (tovább…)

Robotok sem jelentettek akadályt a vázsonyi 3D-nek

2012. január 16. hétfő

Sikeresen szerepeltek a nagyvázsonyi iskolások a II. Császár Elemér Természettudományos versenyen. A somogyi református lelkészcsaládból származó fizikusról felnevezett pápai versenyen különdíjat kaptak Kinizsi utódai.

(tovább…)

Nagyvázsonyi diákkosaras csapatok sikerei

2012. január 12. csütörtök

Nagyszerű sport- és diáksikernek örvendezhettek a vázsonyi gyereksportra méltán büszke falubeliek. Az önzetlen hivatástudat, a komolyan vett sportfoglalkozások és Kinizsi utódainak küzdeni tudása érmeket jelentettek.

(tovább…)