2020. április 2., Áron

Hova folytak a százezrek…

Fél év alatt drasztikusan megugrott nagyvázsonyi forráshiány, elmaradt az őszi csordahajtás, furcsa telekcsere tervek, gyanús pénzköltések. Többek között erről írt cikket Ágoston Balázs, amelyből megtudhatjuk azt is, hogy Vigh-Krupla Orsolya polgármester asszony úgy gondolja, nem tartozik senkire, ha a falu vagyonáról tárgyal. A cikk a Magyar Demokrata február 22-i számában jelent meg.

Az előzmények – egy tábortámogatás utóélete

(A cikk eredetiben az itt látható bélyegképre kattintva is elolvasható – nagyvazsonyma.hu)

Nagyvázsony korábbi elöljáróját a település képviselő-testületének balra húzó csoportja hurcolta meg és buktatta el. Miként lapunk tavaly beszámolt róla (A nagyvázsonyi csata, Demokrata, 2011. május 4.), e csapat azért támadta Fábry Szabolcsot, mert a volt polgármester 2009 őszén támogatási kérelemmel fordult az azóta Telenor néven futó Pannon GSM Zrt.-hez annak érdekében, hogy a távközlési vállalat támogassa a gyermektáborokat szervező és más közhasznú tevékenységet is végző Pontes Alapítványt. A cég illetékes ügyintézője ezt elhárította, mondván, nincs ilyen keretük, ellenben felajánlotta, hogy 250 ezer forintot havi 20 ezer forintos bontásban jóváír a telefontársaság. Ebből a polgármester két telefonszámláján 98 ezer forintot érvényesítettek, ami annyit jelentett, hogy nem pénzmozgás történt, hanem ilyen összeget nem kellett kifizetni telefonszámlaként, a kérdéses összeget pedig Fábry Szabolcs befizette a Pontes Alapítvány számlájára, gyermekprogam céljára. Így vált a jóváírás támogatássá. Ez azonban formailag szabálytalannak bizonyult, mivel a jóváírásról szóló szerződés értelmében az önkormányzat volt a kedvezményezett, így Fábry Szabolcs tájékoztatta a történtekről a képviselő-testületet, mely ezután áldását adta arra, hogy a jóváírás összege ily módon az alapítvány támogatására s ezzel gyermekek táboroztatására fordíttassék.
Nyúzó László képviselő (aki egyébként 2010 ősze óta már nem tagja a testületnek) azonban feljelentést tett az ügyben, így kerekedett 2010 márciusában mondvacsinált botrány, melynek nyomán az ügyészség a szabálytalan eljárás miatt megállapította a sikkasztás vétségét, ugyanakkor leszögezte, annak társadalmi súlya csekély, a közvagyont semmiféle kár nem érte, emiatt a nyomozást lezárták, Fábry Szabolcsot pedig – anélkül, hogy bíróságra került volna az ügy – megrovásban részesítették.
Formai hibáról volt tehát szó, s ezzel le is lehetett volna zárni az ügyet, ám Nyúzó László és még néhány képviselő (Henn János, Stefanovitsné Sipos Mária, Vigh-Krupla Orsolya és Felföldi Zoltán) belekapsazkodott az ügybe, s tavaly április 27-én az egyik jobboldali érzelmű képviselő, Wágenhoffer Károlyné előre bejelentett távollétében sikerült elérniük a testület önfeloszlatását. Ennek nyomán tavaly július 17-én időközi választásra került sor, s Vigh-Krupla Orsolya lett a polgármester, bár Fábry Szabolcsra többen szavaztak, mint korábban (a nem egészen 1500 választókorúból 2006-ban 266-an, 2010-ben 327-en, tavaly pedig 368-an szavaztak a Fidesz-KDNP-színekben induló korábbi elöljáróra.)

Büntető ügyek, tárgyalások, találgatások

Ki mozgatja a szálakat - kérdezik sokan

“Vox populi, vox dei” – mondhatnánk erre, csakhogy Nagyvázsonyban továbbra sincs nyugalom. Rágalmazás bűntette miatt eljárás folyik a testületből kibukott Nyúzó László volt képviselő ellen, az ügy jelenleg a Veszprémi Városi Ügyészségen van. Ő egyebek mellett azzal vádolta Fábry Szabolcsot, hogy illegálisan látta el világi állása mellett református lelkészhelyettesi szolgálatát, ezt azonban a református egyház nyilatkozatban cáfolta. Nyomozás folyik azután több volt, illetve jelenlegi képviselő: Felföldi Zoltán, Henn János, ifjabb Husvéth László, Kerekes Zoltán, Nyúzó László és Stefanovitsné Sipos Mária ellen becsületsértés és rágalmazás gyanújával, ők a választási kampány során azt állították, hogy a Pontes Alapítvány (melynek kuratóriumi elnöke Fábryné dr. Takács Tímea, a volt polgármester felesége)  1,1 millió forinttal tartozik az önkormányzat cégének, a Kinizsi Nonprofit Kft.-nek, ami nem volt igaz.
Ugyancsak nyomozás folyik a ismeretlen tettes ellen (Felföldi Zoltán volt igazgató intézménye tájékán, aki 2010 őszén szintén indult a polgármesteri székért) és aki korábban három évig a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó községek fenntartói társulása által működtetett helyi Kinizsi Pál Általános Iskola vezetője volt. Ebbéli minőségében – az önkormányzat szigorú takarékoskodása ellenére – évente mintegy 2,6 millió forinttal növelte meg az intézmény költségvetését munkáltatói döntés alapján juttatott plusz jövedelem címén, oly módon, hogy a képviselő-testület nem tudott róla, noha maga Felföldi Zoltán a gazdasági bizottság elnöke volt. Az iskola tavaly augusztus 16-ától hivatalba lépett új igazgatója, Szautner Antalné ráadásul semmiféle dokumentációt nem talált a plusz kiadásokról.
Úgy tűnik tehát, hogy a látványos polgármester-buktatás lassan visszafelé elsülő fegyvernek bizonyul, hiszen az új felállásban is régi ügyekkel kell szembenéznie Nagyvázsonynak. S nem csak azokkal, hiszen az új polgármester, Vigh-Krupla Orsolya hivatalba lépése óta is több kellemetlen ügy borzolja a helyiek kedélyét. Az még hagyján, hogy a tavaly júliusi átadás-átvételkor 11,109 millió forintos forráshiány összege öt hónap alatt 21,513 millió forintra nőtt, miként az a Nagyvázsonyi Hírek című helyi lapban Henn Ferencné körjegyző által közölt beszámolóból kiderül. Ennél nagyobb baj a Dumaszínház-Humorvölgy névre hallgató rendezvényt kísérő botrány. A Nagyvázsonyban már hagyományosnak mondható nyári esemény tavalyi fordulóját még Fábry Szabolcs polgármestersége idején kezdték szervezni, aki a bevételből – a korábbi éveket figyelembe vevő előzetes kalkuláció alapján – 300 ezer forint támogatást ígért testületi határozattal megerősítve a helyi futballcsapatnak, 170 ezer forintot pedig különféle civil egyesületeknek. Ebből azonban semmi sem lett, mivel Stefanovitsné Sipos Mária programszervező az elszámolásban mindössze 84 ezer forintot jelölt meg bevételként. Ezzel az új vezetés egyfelől lejáratta Fábry Szabolcsot, másfelől hatalmas kérdőjel görbéllik az ügy mögött, mivel ezek szerint a rendezvény 2011-es áramköltségei jóval meghaladták a korábbi években átlagosan maximum 300 ezer forint körüli összeget, tavaly ugyanis 930 ezer forintra rúgott a számla egésze. Henn Zsolt, a rendezvény műszaki vezetője három látványhűtő beállításával és ezáltal az elektromos költségek megnövekedésével magyarázta a meglepő számokat, ám ez azonban kevéssé életszerű. További furcsaság, amelyben szintén nyomozás folyik, hogy egy 370 ezer forintos tételt úgy utalt el Vigh-Krupla Orsolya polgármester (aki egyébként a számlákat befogadó Henn Zsolt unokatestvére), hogy erre nem volt testületi felhatalmazása, noha 300 ezer forint fölötti teljesítéshez minden esetben szükséges a képviselők hozzájárulása. A július 25-i alakuló testületi ülésen ráadásul egy szó sem esett az elektromos költség megugrásáról, noha ez akkor már tudható volt, a teljesítés dátuma pedig a rendezvény utolsó előtti napja, július 30. A november 10-i testületi ülésen Vigh-Krupla Orsolya azzal magyarázta a dolgot, hogy sok aláírnivaló papír került elé, s elkerülte a figyelmét az egyik számlán olvasható bruttó 300 ezer forintot meghaladó összeg.
Magasi József képviselő feszegetni kezdte a kérdést, és más szakmai árajánlatot beszerezve arra jutott, hogy számos tételt túlszámláztak, így például egy nettó 60 ezer forintból kigazdálkodható hosszabbítóért 160 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat egy helyi vállalkozónak. Ő főként a szűk határidővel magyarázta a költségnövekedést, ez viszont ismét a településvezetés felelősségét veti föl. A Dumaszínház-Humorvögy rendezvénnyel kapcsolatos együttműködések ugyanis 2011 tavaszán megköttettek, így Henn Zsolt műszaki vezetőnek több hónap állt rendelkezésére ahhoz, hogy kapkodás nélkül, a falu számára legkedvezőbb áron elvégezze a szükséges teendőket, melyek egyébként szinte rutinfeladatnak számítanak. A műszaki vezető szerint az volt a baj, hogy alig volt kommunikáció közte és Fábry Szabolcs között. A Demokrata érdeklődésére Magasi József képviselő azt mondta, az összegek irreális volta világos, ám ennek megállapításánál tovább a képviselők egy részétől tapasztalt ellenállás miatt nem jutott a testület.

Vigh-Krupla Orsolya: Nem tartozik beszámolóval, hogy mit tárgyalt a falu vagyonáról. Képforrás: Pannon Lapok

Gyanús telekügy, titokzatos tárgyalások, családi megbízások

Ugyancsak felborzolta a kedélyeket, hogy a polgármester asszony a Dumaszínház-ügyben is érintett unokatestvérével, Henn Zsolttal és Henn Ferencné körjegyző asszonnyal Budapesten a képviselő-testület tudta és hozzájárulása nélkül előzetes beszélgetést folytatott Kovács Gáspár Ibusz-vezérrel a föntebb említett, dr. Horváth Balázs néhai belügyminiszter nevét őrző, a buszmegállót a falu egyes részeiből könnyebben elérhetővé tevő murvás patakparti sétány jövőjéről, tekintettel arra, hogy ez épp a Kovács Gáspár Kastélyszálló Kft. nevű cégének tulajdonát képező terület közvetlen szomszédságában van. A sétány másik oldalán pedig a Séd patak csörgedez, mely adott esetben nyilván kellemes hatást keltene a jövőben csinosan kialakítandó kastélypark végében. Nagyvázsony szempontjából viszont ez vagyonvesztés lenne, már csak azért is, mert a kérdéses területet épp Fábry Szabolcs polgármestersége alatt, 2008-ban kapta meg ingyenesen az államtól a falu vagyonátadás keretében.
A hír felháborodást keltett Nagyvázsonyban, mivel a sétány létrehozásában, a patak medrének kitisztításában és a terület rendezésében mintegy 70 fő vett észt társadalmi munkában. Nem véletlen, hogy jó 40 helybéli sereglett össze a november 29-i testületi ülésre, melyen kénytelen volt napirendre venni az ügyet a polgármester asszony. Vigh-Krupla Orsolya azt mondta, nem tárgyaltak konkrétumokról, pusztán kapcsolatfelvétel történt, lehetőségeket vázoltak fel nekik, és nem született semmilyen megállapodás. Állítása szerint ráadásul föl sem merült a patak eladása vagy cseréje. A polgármester asszony azt is megjegyezte, nem tartozik beszámolni azt illetően, hogy mikor kihez megy tárgyalni.
Vigh-Krupla Orsolya a Demokratának is megerősítette a testületi ülésen elhangzottakat. Mint mondta, hivatalba lépése után nem sokkal levelet kapott a Kastélyszálló Kft. ügyvezetőjétől, melyben a területük mellett húzódó sétány megszüntetésére szólították fel Nagyvázsony vezetését. A polgármester asszony tájékoztatása szerint ennek nyomán vették fel a kapcsolatot a cég vezetésével, azzal a céllal, hogy olyan megoldást keressenek, ami mindkét félnek előnyös, területcseréről pedig csak a Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft.-vel beszélgettek a lehetőségekről. Az ügyről és a beszélgetésen elhangzottakról a soron következő testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket. Vigh-Krupla Orsolya érdeklődésünkre a Dumaszínház-Humorvölgy rendezvény költségeivel kapcsolatban is kifejtette álláspontját, mely szerint a beruházást még az előző polgármester rendelte meg a vállalkozótól, aki ezt nyilatkozatában megerősítette, mire ő átvette a hivatalt, a munka elkészült. A képviselő-testület tárgyalta és lezárta az ügyet. Helyi információk alapján a Demokrata azt is megkérdezte a polgármester asszonytól, igaz-e, hogy édesapja fűtéstechnikával foglalkozó cégét javasolta a nagyvázsonyi óvoda pályázati úton lehetővé vált felújítására kivitelezőnek. Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a beruházást még az előző vezetés indította el, kért a pályázati anyaghoz
árajánlatot édesapja cégétől, a Krupla Bt.-től, a döntést pedig a polgármester tartózkodásával, a képviselő-testület hozta meg, már az új felállásban, s mivel korábban a fűtésrendszer bölcsődei részét is e cég építette az óvodában, semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy megfelelő szakmai színvonalon, jó áron a folytatásban is a Krupla Bt. legyen a kivitelező.

Kontraszt: munkahely-teremtés, közösségépítés egyházi és civil úton

Nem lehet tehát azt mondani, hogy Nagyvázsonyban unalmas az élet – és még csak fél év telt el az új településvezetés hivatalba lépése óta. Csak remélni lehet, hogy idővel ki-ki beletanul az új helyzetbe, hiszen ez a falu érdeke. A zajos testületi ülések kontrasztjaként a közösségi értékeket képviselő és azokat megőrző személyek és szervezetek társadalmi szerepvállalását segíteni igyekvő közhasznú Pontes Alapítvány mindenesetre továbbra is teszi a dolgát: a református egyházhoz, Bikádi László lelkész kezdeményezéséhez csatlakozva házi segítségnyújtást szerveznek (részletek itt olvashatóak – a szerk.), melynek keretében például fiatal anyukák segítenek az időseknek bevásárolni, postára menni, egyéb ügyes-bajos dolgokat intézni. Ezzel megvalósul a gyermekes kismamák részmunkaidős foglalkoztatása is, ami összeegyeztethető a gyermekneveléssel. Ezen kívül az alapítvány a családok számára hétvégi összejövetelt szervez Pálosszentkúton, megszervezte az első adventi ünnepségeket, emléktáblát avatott a község lokálpatriótájának emlékére, gyermektáborokat szervezett Kárpát-medence szerte, tavasszal felújítják a faluközpontot, játszóteret építettek és adtak át, de készül egy új játszótér is, egy tematikus, állatokat is bemutató élménypark, tavasszal pedig elindul a turizmus fejlesztése jegyében a falusi vendégasztalok szervezése. A mérleget pedig majd megvonják a nagyvázsonyiak.

Ágoston Balázs

Helyreigazítás, mely megjelent a Demokrata 2012. március 21-i számában:

Vázsonyi viták című írásunkban (Demokrata, 2012. február 22.) tévesen állítottuk, hogy a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó községek fenntartói társulása által működtetett helyi Kinizsi Pál Általános Iskola volt igazgatója, Felföldi Zoltán ellen indult nyomozás az intézmény költségvetésének munkáltatói pluszjuttatás címén történt megnövelése miatt. A nyomozást valójában a rendőrség ismeretlen tettes ellen indította.

Címkék: , , , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.