2020. április 2., Áron

Megszólal két képviselő – írásukat jól eldugták a falu honlapján

Miért mondott le Béla? Mi volt a huzavona az idei költségvetés körül? Miért ugrott meg a forráshiány fél év alatt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkozhatunk község-szerte. Csurgó Béla, időközben lemondott képviselő és Magasi József képviselő megosztotta gondolatait, amit megdöbbentő módon a falu honlapján úgy “tettek közzé”, hogy az egy percig sem jelent meg a falu nyitóoldalán (például olyan fajsúlyos hírek előzik meg, mint a “falugazdász fogadóórája” vagy az a bejegyzés, amiben a polgármester jónak értékeli az idei költségvetést). A honlap-kezelésben kevésbé jártas böngésző egész egyszerűen nem vagy csak körülményes úton jut el a sokak érdeklődésére számot tartó nyílt levélhez. Portálunk azonban nem rest közzétenni, azt, amit minden nagyvázsonyi választópolgárnak joga van megismerni és értelmezni. Valamint elgondolkozni azon, hogy miként lehetett tizenmilliókkal túltervezve egy intézmény költségvetése éveken át, ami nagyon sokba került községünknek.

Miért is nem kívántunk szavazni az intézmények költségvetéséről?

Nagyvázsony önkormányzat költségvetését a polgármester asszony, Vígh-Krupla Orsolya először 13,962 millió forintos hiánnyal terjesztette be a képviselőtestület elé, kérve a hiány eltüntetésére vonatkozó javaslatokat. Megítélésünk szerint felelősen egy ilyen javaslatot csak megfelelő módon alátámasztott számításokat követően lehet megtenni. Ezért kerestük meg Henn Ferencné körjegyző asszonyt, hogy vizsgálják meg a körjegyzőség létszámának csökkentési lehetőségét a szervezeten belüli feladatátcsoportosításokkal, valamint az óvodai csoportok számának csökkentésével elérhető költségmegtakarítást. Ezek alternatívát jelenthettek volna a költségvetési hiány lefaragására. A többi képviselő hasonló célzatú, azonos vagy más területet érintő javaslataival együtt ez alapján elkészíthető lett volna egy új költségvetés.

Ezeknek a javaslatoknak a vizsgálata nem történt meg, legalább is mi nem kaptunk információt róla. Így azt sem tudhattuk meg, hogy reális volt-e az elképzelésünk, vagy más módon kell a hiánycsökkentést elérni.

Ilyen, és ehhez hasonló költségcsökkentési javaslatok kidolgozása nélkül csak olyan, a megvalósíthatóságot egyáltalán nem vizsgáló javaslatot lehet tenni, mint ami meg is történt a 2012. február 7-i együttes ülésen. Vagyis az intézmények költségvetésének „fűnyíró” elven történő – egységesen 7%-os – csökkentése.

Természetesen a döntéshozók szempontjából ez a legegyszerűbb, legkevesebb munkát igénylő megoldás. Hiszen a költségvetési hiány és az intézmények költségvetésének hányadosa megadja a szükséges csökkentés mértékét. Hogy ez végrehajtható-e, az már legyen az intézményvezetők dolga!!!

Adódik a kérdés: éveken át túltervezett iskolai költségvetés?

Ezt a döntést valószínűleg végre tudja hajtani az az intézmény, amelyik az elmúlt években megfelelő „tartalékot épített be” a költségvetésébe. Ahol viszont – igazodva az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeihez – folyamatosan csökkentették a költségvetést, ott ez a törvényi előírásokat betartva már nem hajtható végre. (Erre az iskola igazgatójának a fenntartó önkormányzatok polgármestereihez címzett levél is felhívja a figyelmet.)

Érdemes megnézni az intézmények 2010 ill. 2012 évi költségvetését:

                                                 2010 év tény       2012 év terv.         változás

Körjegyzőség                         42.284 e.Ft           38.023 e.Ft         -4.261 e Ft

Iskola                                      99.756 e Ft           81.105 e.Ft      -18.651 e.Ft

Óvoda                                     44.329 e.Ft           43.739 e.Ft         –  590 e Ft

Ebből a néhány adatból kitűnik, melyik intézmény milyen mértékben próbálta költségvetésének összeállításánál a fenntartó önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeit figyelembe venni.

Adódhat a kérdés, vajon az iskola 2010 évi költségvetése volt talán túlzottan magas, túltervezett? Ez bizonyára nem így történt, hiszen az intézmény akkori vezetője, Felföldi Zoltán a képviselőtestület tagja volt 2010-ben (és a falu költségvetését előkészítő gazdasági bizottság elnöke – a szerk) és ma is tagja a testületnek. Egy felelősen gondolkodó, az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi lehetőségeit részleteiben ismerő képviselő ilyet biztosan nem tett.

Fentiek miatt ítéltük úgy, hogy nem kívánjuk nevünket adni egy ilyen módon „összeállított” intézményi költségvetéshez. Természetesen továbbra is készek vagyunk minden kompromisszumos megoldásról tárgyalni.

Csurgó Béla, Magasi József

Csurgó Béla közben lemondott a képviselőségről. Erről illetve a költségvetés helyzetéről ebben az írásunkban számoltunk be. A Hova folytak a százezrek című írás (eredetileg Demokrata-cikk) itt taglalja a pénzek sajátos mozgását illetve a hozzáállást.

Címkék: , , , ,

3 hozzászólás a(z) “Megszólal két képviselő – írásukat jól eldugták a falu honlapján” bejegyzésre

  1. […] Időközben a lemondott képviselő és egyik képviselőtársa, Magasi József nyílt levélben is megfogalmazták gondolataikat. A nyílt levél itt olvasható. […]

  2. […] Béla lemondásáról már korábban hírt adtunk ebben a cikkben. Itt pedig az olvasó megtalálhatja a bevezetőben említett Csurgó-Magasi nyílt levelet. Legutóbbi információink szerint a Helyi […]

  3. […] de mi közöltük le vezető oldalon Csurgó Béla és Magasi József nyílt levelét is az itt olvasható írásban. Stefanovitsné Sipos Mária várható eskütételéről itt olvashat a tisztelt […]