2020. augusztus 15., Mária

Jogból elégtelen: tévedések a testületi ülésen, négy “hiba” a kérdőíven és egy nyílt levél

FRISSÍTÉS: Jogi nonszensz a kérdőív.  Erről jószándékú levelet kapott a körjegyző, NEHOGY MILLIÓKRA büntessék meg a falut

Rég megszűnt törvényre hivatkozott a kérdőíven a polgármester. Ezen kívül még három “hibát” találtunk a sebtében kiosztott dokumentumom. Írásban elhallgatott háttér információk. Kiküldött képviselő a fenntartói ülésről és egy nagyvonalú felajánlás a 0, azaz nulla Ft-os költségsorról. Ezen kívül döntés született: zsákutca lesz a Dobány utca, a Vár környéki lakók többtucatnyi aláírása viszont nem ért semmit a testületi többség szemében. De letette esküjét Stefanovitsné Sipos Mária – ezúttal jogilag nem összeférhetetlenül. Mi mondtuk, hogy izgi lesz a testületi ülés.

Henn Ferencné körjegyző. Nincs jogi végzettsége

Jogalkalmazásból gyenge lábakon állunk…

… ami milliós nagyságrendű büntetést vonhat maga után írja egy jogász, állami intézmény jogi vezetője a falu szabályos működéséért felelős körjegyzőnek.

Akit érdekel az idevonatkozó (ti. az adatkezeléssel) kapcsolatos jogszabályozás, kattintson rá erre a levélre, amit a körjegyző kapott: Fábryné levele a jegyzőnek

Nem először téved – feltehetően a jog alapos ismeretének hiányából fakadóan – a nagyvázsonyi hivatal. Volt eset, amikor Henn Ferencné körjegyző asszony úgy szólította fel Csebi Pogány Pétert német nemzetiségi elnököt távozásra, hogy aztán kiderült: jogi és erkölcsi abszurdum volt az intézkedés. Stefanovitsné képviselő asszony első esküje is később belefutott a jogszabályokba, amikor a szabályosság helyi őre “elfelejtett” szólni neki, hogy ambíciói, a non-profit kft. megbízott vezetésének elvállalása és későbbi megpályázása összeférhetetlen képviselői munkájával (erről írtunk már korábban itt). A hónapokig tartó herce-hurca, közben testületfeloszlatás, pályáztatás és jó adag látszatbizonytalanság aztán akkor vált teljesen cikivé, amikor a Kormányhivatal kimondta az összeférhetetlenséget és el is magyarázta az idevonatkozó pofon egyszerű jogszabály értelmezését. Voltak kisebb-nagyobb apróságok még, amik felett szemet hunyhatunk nagyvonalúan: csak az nem hibázik, aki nem dolgozik elszántan, odaadással. Az azonban mai napig bánt – mondta el Magasi József képviselő -, hogy egy iskolafenntartói társulási ülésen nem kaptam segítséget. Mint kiderült, a Nagyvázsonyban lévő iskola fenntartói társulás ülésén, mint nagyvázsonyi képviselő teljes joggal jelen lehettem volna, bárhogy is tiltakozott néhány szomszédos társközség polgármestere. Mint kiderült, a jámborságáról közismert vázsonyi képviselőnek még azt is odamondták a mintegy 180 gyermeket (köztük jó 150 nagyvázsonyit) tanító intézmény fenntartói tanácskozásán, hogy “nagyon erőszakosan” próbál azon részt venni. Sem jogi, sem szakmai segítséget nem kapott a körjegyzőtől illetve a polgármester asszony sem állt ki testületének tagja mellett. Végül nem mehetett be a nem zártkörű ülésre. Ez sem volt szabályos. Most pedig a Vár környéki utcák lakói kaptak egy olyan kérdőívet, amelyen az aláíró Vigh-Krupla Orsolya polgármester írásban arra az 1992. évi törvényre hivatkozik, amely  már rég hatályát vesztette.

Mi is ez a kérdőív  – és mi köze a zsákutcának minősített Dobány utcához?

Van benne hiányosság bőven az imént leírt jogszabály-blamán túl is. Mint arról beszámoltunk már ebben az írásunkban, a Vár körüli kis utcák forgalomkorlátozásának érthetetlen feloldását tervezi a község vezetője. Erről is szó lesz, de haladjunk időrendi sorrendben. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen (ezúttal jogilag nem összeférhetetlenül) a lemondott Csurgó Béla (lemondásáról cikk itt olvasható) helyét átvéve letette esküjét Stefanovitsné Sipos Mária. Az IKSZT vezetője tehát képviselő lett, abban a testületben, amely kinevezte őt amely alkalmazza is a volt Művelődési Ház élén. Ezt követően Mekler Norbert lakossági hozzászólóként kérte a Dobány utcai lakók nevében, hogy utcájuk legyen zsákutca. Kérését az ott áthaladó nehézsúlyú járművek okozta burkolatkárokkal, a szegélyek sérülésével és a gyermekek biztonságával indokolta. A testület a kérést elfogadta, így a Dobány utca zsákutca lett.

Nyílt levél a lakóknak

Hiába kérte azonban 2011 nyarán több tucat lakó, hogy a Vár körüli utcák kialakított forgalmi rendje ne változzon, újra napirendre került a téma. Ahogy azt a már hivatkozott cikkünkben sejtettük, egy több válaszadási lehetőségből álló kérdőív kiosztásáról döntött a képviselők többsége, amely a polgármester előterjesztése volt és amely a településvezető asszony aláírásával ki is került az érintett postaládákba (Sörház utca, Temető u., Vár utca, Édes G. u, Bercsényi, Szigony, Bástya és Varga utcák). A kérdőív hiányosságai nyilvánvalóak: a jelenlegi állapotot szigorúbbnak állítja be, mint ami. Ma behajtani tilos, de a lakók illetve a lakók, valamennyi nagyvázsonyi és a helyiek vendégei az erre a célra legyártatott kártyákkal bármikor bemehetnek az övezetbe. A rendszer kialakítása azt a célt szolgálta, hogy a turisták autói, buszai parkoljanak a vártól 2-4 perc sétányira lévő, erre a célra kialakított nagy parkolókban. Vigh-Krupla elfelejt írni arról, hogy az egyik válaszadási lehetőségben megjelölt “jelenlegi rendszer megszüntetése” alatt ő azt érti, hogy a Vár előtti tér továbbra is zárva marad. Ezt lakossági kérésre volt hajlandó elismerni a testületi ülésen. Azaz, ez a “megoldási javaslat” nem a 2 évvel ezelőtti állapot visszaállítását jelenti, hanem a vár és a várcsárda vendégeinek kis utcákra zúdítását, hiszen nem állítja vissza a vár melletti murvás területet a 2 évvel korábbi állapotnak megfelelően parkolónak. A térségben több vállalkozás, múzeum és más szolgáltatás is működik. Akiknek esetleg egybeesik az érdeke a kisgyermekesekével, unokásokéval és mindazokéval, akik egészségüket vagy adott esetben a tűzoltó bejutását fontosnak tartják – legalább szezonban. A lakók azonban Fábry Szabolcstól, az egyik érintett lakótól és vendégház-tulajdonostól egy nyílt levelet is kapnak, amely letölthető, ha ide kattint a kedves olvasó: szórólap vár környéki kis utcák lakóinak. A nyílt levélben megfogalmazottak mellett feltűnő, hogy szintén kézenfekvő két alternatívát nem említ meg a “koncepcióízű” kérdőív. Az egyik, hogy lehetne pusztán csak a szezonban korlátozni a forgalmat illetve lehetne alternatíva a két évvel ezelőtti állapot is, azaz a vár előtti rész parkolóvá minősítése, hiszen a vár költségvetésében nincs benne rövid távon a vár előtti murvás terület átépítése.

Felajánlás nulla forintból

Ellentmondás itt – ellentmondás ott

A kérdőív amúgy egy igazi ellentmondással indít. Azt írja benne a faluvezető, hogy “több egymással ellentmondó vélemény” is érkezett hozzá. Ehhez képest a több tucat lakó által aláírt kérelemmel szemben egyedül a Várcsárda üzemeltetőinek kérését említette meg. Csak szaporítja az ellentmondások számát, hogy Henn János alpolgármester is hozzászólt a vitához és állította, hogy ő megszámolta: “az aláírók közt 11 érintett lakó van csupán. A többi nem is ott lakik.” Nos, egyszer már a hivatkozott linkben az ív első oldalát elhelyeztük, nem is soroljuk fel Császár Károlyéktól Izsó Kálmánnéig mind a 24 érintett “ottlakó” első oldalon szereplő nevét. Pusztán megkérdezzük alpolgármester urat: annak, aki nem az érintett övezetben lakik, de unokája vagy gyermeke ott szokott lenni szülőnél, nagyszülőnél, nem is kérhet írásban valamit az önkormányzattól? Vagy, aki “csak” Nagyvázsonyban él, de nem az adott övezetben, de fontos neki a vár környéke, a falu turizmusa, már nem is érdemel figyelmet? Biztosak vagyunk abban, hogy Henn János nem így gondolja, ez pusztán egy elhamarkodott mondat volt. Ahogy alpolgármesteri felajánlása is. Az elöljáró a március 28-i ülésen felajánlotta tiszteletdíját a helyi újságra és az orvosi rendelő nyílászáróira. Nemes dolog, de a helyzet az, hogy a több, mint egy hónapja elfogadott költségvetésben az alpolgármesteri tiszteletdíj összege 0, azaz nulla forint. Erre nem figyelmeztette őt Henn Ferencné körjegyző. A falu által fizetett tiszteletdíjjal jelenleg egyedül Vígh-Krupla Orsolya rendelkezik éves szinten közel kétmillió forinttal, amit ugyancsak a község által fizetett tanári fizetése mellé kap. Költségtérítésről lehet még beszélni, de az meg szintén a polgármesternek és rajta kívül a várkapitánynak van – de ez utóbbiról, illetve a többmilliós, sajátos várbüdzséről az itt olvasható cikkünkben már írtunk. És még fogunk is.

Nagyvázsonyma-összeállítás

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

Egy hozzászólás a(z) “Jogból elégtelen: tévedések a testületi ülésen, négy “hiba” a kérdőíven és egy nyílt levél” bejegyzésre

  1. […] A többszörösen hibás és elévült jogszabályra hivatkozó kérdőív (cikk erről itt olvasható) ki is érkezett a lakókhoz, akiknek 5 nap, vagy ha úgy tetszik szűk 3 munkanap állt […]