2020. augusztus 7., Ibolya

Lakó-, pihenő övezet lesz a Csokonai utca egy része – és a kettős mérce…

Lakó- és pihenő övezet lesz a Csokonai utca egy része, amely nem rég került leaszfaltozásra. A képviselők a lakosság kérésére döntöttek a besorolás mellett. Kár, hogy a kérést most támogató képviselők közül néhányan egy korábbi hasonló kérést viszont elutasítottak. Az is kiderült, a példás összefogásként hirdetett akcióból néhány család azért kimaradt.

Előzmények

A Csokonai utca új lakóövezetének lakói valóban példás áldozatvállalásról tanúságot téve jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 2000-es években kialakított épületeik között húzódó utca új aszfaltszőnyeget kapjon. Az sem titok, hogy több – az utcában lakó vállalkozó – mélyebben is a zsebébe nyúlt, hogy a tavaly a tervezetthez képest megduplázott forráshiányt produkáló önkormányzat útja végül minőségi burkolatot kapjon. Az önkormányzat a Kertalja utca aszfaltozására tartalékolt, de az a pályázat szerencsétlen módon elúszott. Az önkormányzat így tartalékához nyúlt és a lakók által összeadott összeget kiegészítve le tudta aszfaltozni a Csokonai utca egy szakaszát.

A Csokonai utcai lakók többsége – a szeptember 10-i testületi beszámoló szerint – kérvényezte, hogy a felújított utca kapja meg a lakó-, pihenő övezeti státuszt is. Ez a besorolás a KRESZ szabályai szerint jelentős sebességkorlátozást és behajtási szabályzót jelent. A lakó-, pihenő övezetbe behajthat:

  1. az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
  2. az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
  3. az oda látogatókat szállító autóbusz,
  4. az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
  5.  az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
  6. A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
  7. A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
  8. a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
  9.  járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

A kettős mérce tipikus esete

Vigh-Krupla Orsolya polgármester bevezetőjében a gyermekek védelmére helyezte a hangsúlyt a Csokonai utca kérésénél. A képviselő testületi ülésen, a besorolás elfogadását követően több képviselő és több lakó is felszólalt támogatólag. Ugyanakkor ugyancsak néhány testületi tag és lakossági hozzászóló is felvetette, hogy a Vár körüli kis utcák ügyében a lakók többsége korábban szintén kérte a forgalomkorlátozást. A felvetésre Stefanovitsné Sipos Mária azzal érvelt, hogy nem csak a gyermekekről van szó, hanem a Csokonai utcában az új aszfalt megkímélése a cél. Megjegyezzük: a lakó-, pihenő övezet szabályai között a 7. pont külön hangsúlyozza az ilyen besorolásnál a kisgyermekek biztonságát, az aszfalt megkímélésére súlykorlátozást előíró táblát alkalmaz a KRESZ.

Emlékezetes, a vár környéki kis utcák forgalomkorlátozásának kérésénél az aláírást gyűjtők illetve a korlátozást szorgalmazók egyaránt hangsúlyozták a kisgyermekek biztonságát is és a vékony aszfaltréteg sérülékenységét is. Polgármester asszony az egyik érintett édesanyának akkor telefonban azt válaszolta: “a gyermekeknek nem az utcán kell játszaniuk“. A KRESZ kifejezetten a kerékpárosokat (köztük a gyerekeket védi) a lakó-, pihenő övezeti besorolásnál. Mindezek tükrében újra érhetetlen, hogy a Csokonai utcában elfogadott, a forgalmat egyértelműen korlátozó, biztonságra törekvő lakó-, pihenő övezet elfogadását (hozzátesszük: helyesen) támogató polgármester és két képviselő miért nem volt ilyen nyitott a Vár körüli lakók hasonló kérésénél? Feltűnő kettős mérce. Akik alkalmazták: Husvéth László, Stefanovitsné Sípos Mária képviselők és Vigh-Krupla Orsolya polgármester. Ők egyik helyen támogatták, a másik helyen nem támogatták a lakók magától értetődő kérését.

Néhány lakó megdöbbent: a polgármester vállalásról írt nekik, holott kiderült, nem is jut nekik új aszfalt

Néhányan kimaradtak a “példás összefogásból”

Honlapunkhoz eljuttatott levélből és dokumentumokból kiderül, nem mindenki előtt épült új aszfaltszőnyeg a Csokonai utcában. Kevés volt a pénz ahhoz, hogy az  utca régebbi részénél és az új házak egy szakaszán elkészüljön az új burkolat. Addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér – mondhatjuk sokan. Ez rendben is lenne, ha mindenki időben értesült volna a helyzetről. Azonban nem így történt. Panaszosunk leírta, hogy ők is örültek (mint később kiderült, volna) az új úttestnek, és be is szándékoztak fizetni a rájuk eső arányos összeget. A pénzt bekérő levél megjött Vigh-Krupla Orsolyától, aminek már a megfogalmazásán is megütköztek (ld. mellékelt dokumentum), mivel a szöveg szerint ők vállalták a rájuk eső részt. Vállalásról ők nem tudtak, legfeljebb szándékról. A nagyobb meglepetés azonban akkor érte őket, amikor egy lakossági összejövetelen kiderült: előttük nem lesz új aszfaltszőnyeg. Nekik csak kátyúzás juthat. Természetes volt felháborodásuk, amiért tőlük is bekérték a minden háztartásra eső “vállalt” utcafelújítási átalányt, de még sem kapják meg a felújított utat. Honlapunk úgy tudja, hogy végül öt család nem fizetett illetve csak az általános összeg töredékét óhajtotta befizetni a kátyúkért.

NVMA-összeállítás

Címkék: , , , , , , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.