2020. junius 7., Róbert

Szent Imre-díjat kapott az úrkúti plébános

VIDEÓVAL

Nagyvázsonyban sem ismeretlen a Kab-hegy túloldalán szolgáló Kovács Mihály atya, egyházmegyei ifjúsági referens. Az úrkúti plébános ifjúsági szolgálatáért szép elismerésben részesült. Az atya rendszeresen posztol a facebook-on, erről is nyilatkozik az Úrkút Kapuja hírportál interjújában:

Kovács Mihály úrkúti esperes-plébános, egyházmegyei ifjúsági referens Szent Imre-díjat kapott szeptember 24-én a veszprémi püspöki palotában tartott ünnepségen. A kitüntetést az ifjúság nevelésében végzett kiemelkedő munkájáért vehette át.

Mihály atya három falu, Úrkút, Szentgál és Bánd plébánosa, közvetítő szerepet tölt be az örök Isten és az emberek között. Krisztus követségében szól a gyerekekhez, bátorítja a családokat, vigaszt nyújt a betegeknek, haldoklóknak. A plébánián beszélgetünk a fogadószoba antik egyházi bútorai között.

Nagyvázsonyban (sajnos) évtizedekkel ezelőtt megszűnt azaz úrnapi szokás, amikor "lombsátrat" stációt állítanak a különböző szakmák képviselői. A felvételen az úrkúti lombsátrak egyike, itt az egyes falurészek mai napig felállítják ezeket a "stációkat" (fotó: Úrkút kapuja)

A papi pálya elkötelezettség, sok lemondással járó küldetés. Ön mindig pap akart lenni?

– Vallásos nevelést kaptam, a nagyapám sekrestyés volt, ministráltam, gyermekkoromban játszásiból otthon miséztem, de nem akartam pap lenni. Hanem vegyészmérnök, egy rokonunk hatására, aki megengedte, hogy írjak a mérnöki tollával. Aztán a pályaválasztáskor már Győrbe jelentkeztem a bencésekhez, nem a veszprémi vegyipariba, az osztályfőnököm legnagyobb megdöbbenésére. Az osztályból négy fiú közül hárman papok lettünk, ketten jelentkeztünk Győrbe.

Hogyan tekint vissza az iskolai éveire?

– Az első trauma az általánosban ért a két keresztnevem miatt, a szüleim Józsefnek hívtak ott meg Kovács Mihály lettem, volt pityergés, hogy én Jóska vagyok. Egyébként úgy éltem, mint minden korombeli fiatal, a tanulás mellett meccsekre jártam, aztán ez a folyamat a katonaság miatt megszakadt.

Hol volt katona?

Nagyatádra vonultam be, majd Táborfalvára kerültem a haditechnikai kutatóintézetbe. Nem éreztem magam rosszul, szívesen gondolok vissza arra az időre. Katonaság után ismét Győr következett, majd Esztergomban folytattam tanulmányaimat..

– Mikor szentelték fel?

Sümegen 1973-ban Lékai püspök úr szentelt fel, az új misém után tíz napot Kaposváron töltöttem, majd két évet Marcaliban káplánként. Aztán Búcsúszentlászlóra kerültem, ahol kivettem a részemet a templom építésből. Még a tetőn is dolgoztam, édesanyám legnagyobb rémületére! Öt év múlva Szentpéterúrra helyeztek plébánosnak, aztán ismét vissza Búcsúszentlászlóra, ahol a 18 és fél méter magas toronysisak lebontása és újra építése várt. Itt az anyagiak előteremtéséhez szükség volt minden ötletemre és a Jóisten segítségére is.

– Mikor került Úrkútra?

– 1988-ban, és itt is belecsöppentem a templomtatarozásba. Mostanra már szépen rendben van. A szüleimmel együtt költöztem Úrkútra… Sajnos már meghaltak, nagyon hiányoznak… (fátyolosodik el a szeme, ahogy beszél róluk)

– Hogy lett a Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum (VEILEF) elnöke?

– 1998-ban egy ifjúsági fórumon alapítottuk a VEILEF-et, és ott választottak elnökké. A lelkészi munka mellett mindig nagy hangsúlyt fektettem az ifjúság nevelésére. Már hagyomány például, hogy az úrkúti, szentgáli és bándi hittanos illetve ministráló gyerekeknek nyári táborozást szervezünk, az idén Egyházaskozáron voltunk. Rendszeresen szervezünk találkozókat énekkaroknak is. A Veszprémi Főegyházmegye és Érseki tartomány ifjúsági kórustalálkozója az idén Hévízen volt, ahol részt vett a mostanra már két generációs úrkúti Viva Voce kórus és a 20 éves múltra visszatekintő Szentgáli Katolikus Énekkar is. Húsvét előtt kézműves napokat szervezünk, ahol a gyerekek ajándékokat készíthetnek.

Elsőáldozók Úrkúton, Kovács Mihály atya miséjén (fotó: Úrkút kapuja)

– Ennyit foglakozik a fiatalokkal, készül valaki papnak a mostani hittanosai közül?

– Nem, ez nem egy paptermő vidék. A munkásságom alatt azért három pap és egy apáca is kikerült közülük.

– Valamilyen hobbija van?

Igen, mindenféle sportot szeretek… – nézni…

– Ki tartja rendbe a házat? Vezet háztartást?

– Testvérem gyerekei, da ha szükséges, én is tudok sütni-főzni, a reggelit, vacsorát magam készítem.

– Látjuk, hogy aktív használója az internetnek. Hogyan került kapcsolatba vele?

– Levelezés, nyilvántartás, pénztári ügyek tették szükségessé.

– Miért tartja fontosnak, hogy jelen legyen és posztoljon a facebookon?

– Sok érdeklődésre érdemes dolgot találok és így is napi kapcsolatban vagyok a hívekkel, ami mindig fontos volt számomra.

Kovács Mihály 1948-ban született, Káptalanfán. Tanulmányait Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, majd az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1973-ban, Sümegen szentelte pappá Lékai László püspök. 1988 óta plébános Úrkúton, 1998 óta a Veszprémi Egyházmegye ifjúsági munkacsoportjának, fórumának elnöke.

VIDEÓ
Úrkúton mind a mai napig élő, az egész mintegy 2000-es falut érintő karácsonyi hagyomány a Kristkindl, amely sváb betlehemes végigjárja a község valamennyi utcáját, házát, mire az éjféli misén a helyi templomban is szolgálnak a kristkindl-csapat tagjai. A hagyományőrző katolikus fiatalok két évenként váltják egymást: 

Címkék: , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.