2020. junius 5., Fatime

Települési agrárbizottság alakul – csak a helyi gazdákat közvetlen nem értesítették…

Majdnem titokban maradt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályában foglaltaknak megfelelően folyamatosan alakulnak meg a települési agrárgazdasági bizottságok, itt, Nagyvázsonyban is. Az általunk megkérdezett jelentős területtel, földdel mindennaposan foglalkozó gazdák értesítést nem kaptam arról, hogy MA (2013. december 16., hétfő) 17 órakor lesz ülés a Községházán. Az egyik szemfüles olvasónk hívta fel figyelmünket: a hirdetőn bukkant rá a mai ülés tájékoztatójára.  A települési bizottságok a jövőben például földvásárlás ügyében is hangsúlyos szerepet fognak kapni…

Sorsdöntő lesz a jövőben a helyi agrárbizottság működése

Ezen bizottságok megalakulására azért van szükség, hogy egy-egy település gazdálkodói számára megfelelő fórumot tudjon biztosítani minden olyan szakmai kérdés megvitatására, amely első sorban a helyi érdekek megtárgyalását és szükség szerint képviseletét kell hogy előtérbe helyezze. Több félreértés is megfogalmazódott a települési agrárgazdaságok megalakulásával, működésével, valamint jövőbeni feladataival összefüggésben.

Elöljáróban le kell szögezni: a települési agrárgazdasági bizottságok automatikusan nem fogják kiváltani az új földforgalmi szabályozási rend keretei között felállítandó helyi földbizottságokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jelenlegi elképzelések szerint csak azokban az esetekben venné majd át a helyi földbizottságok feladatait, amennyiben azok nem alakulnának meg, illetve nem működnének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetése pedig már döntött arról, hogy hogy fel kíván állítani egy olyan szakértői stábot, amely az érintettek részére a termőföld forgalmazásával összefüggésben felmerülő kérdésekben szakmai segítséget nyújt. Ugyanilyen segítség nyújtására lesz alkalmas a közeljövőben felállítandó kamarai jogsegélyszolgálat is.

Szavaznak a jászberényi agrárbizottság vezetőségére. Az önkormányzat a jászsági városban minden földtulajdonost közvetlenül értesített - ez Nagyvázsonyban elmaradt...

Az utóbbi időben egyre több kérelem érkezik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, hogy az önkéntes tagság lehetőségével élve részt tudjanak venni a kamarai életben. Ez örömteli esemény, amely többek között azt mutatja, kezdik az érintettek megérteni, hogy a kamarai tagság milyen előnyökkel jár. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöksége viszont úgy döntött, amíg a települési agrárgazdasági bizottságok megalakulása nem fejeződik be, épp a választások tisztasága érdekében nem kíván dönteni az önkéntes tagfelvétel kérdésében. Az agrárgazdasági bizottságok alakuló üléseit a helyben szokásos módon, illetve elektronikus úton közzétett meghívó útján is össze lehet hívni. Az Országos Elnökség úgy döntött, hogy az a kamarai tag, aki nem a lakóhelye, vagy székhelye szerinti települési agrárgazdasági bizottság munkájában kíván részt venni, megjelölhet egy másik agrárgazdasági bizottságot is feltéve, ha az érintett településen vállalkozási tevékenységet is folytat.

Helyben élő gazdákat közvetlen nem értesítette az önkormányzat a bizottság üléséről…

A községben korábban gyakorlat volt, hogy minden földtulajdonos írásos meghívót kapott például a vízi közmű-társasági ülésekre vagy a volt polgármester összehívta őket, ha a település nevében földet érintő kérdésekben valahol képviselte a községet. Ez a közvetlen értesítés egy olyan jelentőségű bizottság megalakulásánál, mint az agrárbizottság mai ülése az önkormányzat részéről elmaradt… Ez azért is érdekes, mert lenne humán erő a körjegyzőségen arra, hogy közvetlen meghívót kapjanak egy ilyen horderejű összejövetelre a jelentősebb földtulajdonosok. A falu honlapján sincs hír a hétfői ülésről…

Ki kell hangsúlyozni, hogy a települési agrárgazdasági bizottságok munkájában valamennyi kamarai tag jogosult részt venni. Annak érdekében, hogy az adott településeken minél nagyobb legyen az alakuló üléseken a részvételi arány, az érintett tagoknak ajánlható, hogy továbbra is kísérjék, figyeljék a megalakulási hirdetményeket, és aktívan vegyenek részt ezeken a gyűléseken. A települési agrárgazdasági bizottságok munkája és tevékenysége nyilvános, ahol az érintettek első kézből informálódhatnak a kamara működéséről, terveiről és ahol elővezethetik elvárásaikat és igényeiket a NAK munkájával kapcsolatban.

Címkék: , ,

Egy hozzászólás a(z) “Települési agrárbizottság alakul – csak a helyi gazdákat közvetlen nem értesítették…” bejegyzésre

  1. […] – kevés meghívó információt követően (erről itt írtunk) a nagyvázsonyi agrárbizottság, amelynek automatikusan minden nagyvázsonyi vagy Nagyvázsonyban […]