2020. augusztus 15., Mária

Kinizsi falujában sem mindegy az októberi népszavazás

kenyermezoi_csataKIEMELT HÍR, FRISSEBB HÍREK LEJJEBB!

Nagyvázsony Község Képviselőtestülete még márciusban hozott testületi határozatot arról, hogy támogatja a kormányt kötelező betelepítési kvótát ellenző munkájában. A település polgármestere nyílt levélben buzdít a részvételre és a NEM-szavazatra: 

Nyílt levél eredeti szövege:

“Tisztelt Nagyvázsonyi Választópolgárok!

Ismeretes, hogy október 2-án népszavazásra kerül sor az alábbi kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Nagyvázsonyban Kinizsi Pál történelmi örökségét hordozzuk, ennek tükrében is szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra:

  • ez a népszavazás nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzetünk és ezen belül falunk jövőjét is meghatározó közösségi kérdés

  • arról döntünk, hogy szeretnénk-e gyermekeink, unokáink számára is egy biztonságos országot örökül hagyni: hadd dönthessük el mi, kikkel szeretnénk együtt élni hazánkban, falunkban. Róluk, a következő nemzedékekről is döntünk október 2-án.

  • soha nem látott pályázati forrásnak örülhettünk 2015-ben és előttünk van a Nemzeti Várfejlesztés feladata illetve a kormánynál van több, még nagyobb mértékű fejlesztési pályázatunk. Csak akkor tud egy kormány ilyen mértékű fejlesztési forrást biztosítani, ha országunkban biztonság van, meg vannak a nyugodt fejlődésnek alapjai. Erről is döntünk október 2-án.

  • Képviselőtestületünk ezév március 10-én 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással dönntött úgy, hogy támogatjuk a Magyar Kormányt a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésben illetve elutasítjuk a kötelező betelepítési kvótát (26/2016., II.23. Képviselőtestületi határozat) tekintettel a bűnözési kockázatra, a terrorveszélyre, a mindennapjaink biztonságára, a vállalhatatlan szociális, egészségügyi és oktatási terhekre.

Tisztelettel kérem Nagyvázsony Választópolgárait, hogy gondolják végig a fentieket és átgondolva azt, vegyenek részt az október 2-i népszavazáson, valamint szavazzanak NEM-mel a feltett kérdésre.

Szánjunk negyed órát október 2-án gyermekeink, unokáink, Hazánk, falunk jövőjére!

Tisztelettel:

Nagyvázsony, 2016. szeptember 20.

Fábry Szabolcs polgármester”

ábra: Ion Osorsobie, Kenyérmezei Diadal – Kinizsi kimenti Báthory-t a csatában

Címkék: , , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.