2020. március 29., Auguszta

Október 23.: hídavatás előzte meg az ünnepi műsort

1956szegedilA forradalom és szabadságharc 60-ik évfordulóján hídavatással és ünnepi műsorral emlékeztek Nagyvázsonyban.

Október 23-án délután kezdődtek meg az ünnepi programok Nagyvázsonyban. A Dr. Horváth Balázs-sétánynál átadott híd avatásán, felszentelésén beszédet mondott Zékány Zsolt alpolgármester és Szegedi László képviselő (nyitóképünkön) illetve Dobrosi Zsolt, a kivitelezést végző cég vezérigazgatója. Mindhárman hangsúlyozták, hogy a híd egyszerre fejlesztés és ugyanakkor szimbólum is.  Az új hidat a római katolikus egyház illetve az evangélikus egyházközség helyi lelkészei szentelték fel, áldották meg a munkálatokat. A környék lakói nevében Isó Lászlóné, Enikő ajándékozta meg az önkormányzat vezetőit, a kivitelezőket, köztük Czigó Csaba vállalkozót.

Felállva tapsolták műsorukat október 23-án

Felállva tapsolták műsorukat október 23-án

Az ifjúsági fúvósok kísérte Himnusszal, majd a rimaszombati ünnepségről a hídavatásra megérkező polgármester, Fábry Szabolcs ünnepi beszédével (tudósítás alján) vette kezdetét a délutáni ünnepség.  Csebi Pogány Péter díszpolgárról, a helyi német közösség elnökéről készült MTVA-kisfilmet (itt megtekinthető) követte a Kinizsi Pál Általános Iskola nyolcadik osztályának zenékkel, tánccal, élőképekkel gazdagon színesített, megható és felemelő műsora. A rendezvényházat zsúfoltságig megtöltő közönség felállva tapsolta meg a szereplőket és felkészítő tanáraikat. A műsort koszorúzás követte, ahol a helyi önkormányzat, intézményei és a nagyvázsonyi civil szervezetek képviselői hajtottak fejet az emlékmű illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Az ünnepségről a nagyvazsony.hu önkormányzati oldal itt számol be részletesebben. A nagyvázsonyi ünnepségről készített videó-felvételt beágyaztuk egy, az Egyesült Államokból érkezett olvasói levelünk mellé.

“Fábry Szabolcs polgármester ünnepi beszéde:

A hazát ott találod lovaknak szemében,
Felszántott föld szagában, gyümölcsök ízében,
A Himnusz bánatában, temetők csendjében,
Apám minden szavában s nagyanyám hitében.

Ezek a sorok a nyáron nálunk is koncertet adó Ismerős Arcok együttes sorai.

Tisztelt Ünneplő Nagyvázsonyi Közösség!

Zékány Zsolt, Fábry Szabolcs és Csebi Pogány Péter az ünnepségen

Zékány Zsolt, Fábry Szabolcs és Csebi Pogány Péter az ünnepségen

Forradalmunk és szabadságharcunk 60. évfordulóján azt hiszem nincs más dolgunk, mint tisztelegni. Tisztelegni a forradalom és szabadságharc hősei, a pesti srácok, a barikádok harcosai, az egyetemi ifjúság, a városi munkásság, a sortüzek mártíráldozatai előtt. De szűkítsük le egy picit a kört. Szűkítsük le a kört és tisztelegjünk. Tisztelegjünk a falusi parasztság, a vidéki forradalom sokszor csendesebb hősei előtt is. Tisztelegjünk a lovas kocsikra élelmiszert pakoló falusiak előtt, a teherautókkal Budapestre élelmiszert szállító vidékiek, köztük a nagyvázsonyi teherautósok előtt. A templomtoronyba felmászó vad suhancok forradalmi romantikája és bátorsága előtt. De tisztelegjünk a bölcsességre intő falusi idősebbek atyai szavaik előtt is. Tisztelegjünk szüleink, nagyszüleink, a névtelen hősök előtt. Mindazok előtt, akik 1956 forradalmában és szabadságharcában hittek, a szebb és szabadabb magyarságban hittek és azok előtt is, akik a forradalmat sárba tipró pufajkások diadala után is hittek, hogy érdemes itthon maradva vagy külföldre kényszerülve is helyt állni, becsülettel és magyarként élni tovább. Tisztelegjünk azok előtt, akik tudták a forradalomban és azt azt követő évtizedekben is, hogy mi a magyar ember dolga, amelyről Babits Mihály így ír egy versében:

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Tisztelgünk a mai estén – és nem csak valóságban, a Séd mentén, hanem lélekben is hidat építünk. Hidakat építünk tisztelegve mindazok előtt, akik tudták, hogy mi a magyar dolga: példát adni minden népnek nem meghunyászkodva. Hidakat építünk lélekben generációk között is 1956-ra emlékezve. Hidakat építünk dédszüleink, nagyszüleink és a jelenkor között; valamint hidakat építünk dédszüleink, nagyszüleink és gyermekeink, unokáink világa között.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az ünnep dédapáinkról, nagyapáinkról is szól. Az ő harcaik, az ő küzdelmeik, az ő imáik ünnepe is. De nem lebecsülve az ősök helytállását, mindez csak akkor ér igazán sokat, ha ezt a lelkületet át tudjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak is. A nagyvázsonyi fiatalok, köztük a ma szereplő 8-ik osztályos gyermekek műsora és felkészülésük minősége arról is szól, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc fővárosi, városi hősei valamint csendes falusi – köztük – nagyvázsonyi – hősei valamint a mai generációk között is híd épül. Az a lelki, láthatatlan híd, ami legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint a Séd felett emelt híd. Ez a híd ugyanis még a köztünk lévő és a már eltávozott generációkat köt össze. Ez a híd nem dolomit- és mészkőből épült, hanem a hazaszeret, a hűség és a hit köveiből, amelyek erősebbek, mint a víz felett átívelő, látható híd kövei. A beton- és kőhidat elviheti az ár, ezt az évszázados lelki hidat, bár megrongálni meg tudják a történelem viharai, végleg elsodorni soha nem tudták és nem is fogják tudni.
1956 forradalma előtt akkor tisztelgünk a legszebben, ha újra ízlelgetjük a bevezetőben idézett nemzeti rockegyüttes sorait és hálát adunk Hazánk, falunk valós eredményeiért, a mai nap átadott hídért, de lelki hídjaiért még inkább: ez utóbbiak között jószágaink tekintetéért, munkálkodásaink gyümölcseiért, imádságainkért, hőseinkért, nagyszüleink világáért:A hazát ott találod lovaknak szemében,
Felszántott föld szagában, gyümölcsök ízében,
A Himnusz bánatában, temetők csendjében,
Apám minden szavában s nagyanyám hitében.
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel!”

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.