2020. augusztus 15., Mária

Idén először: Adócsökkentés, nyereséget termelő Kinizsi Vár

kinizsi vár hazajáró napokCsökkentette a kommunális adót Nagyvázsony Község Önkormányzata, amit a település gazdálkodása tett lehetővé. A 2017. év elejétől szakfeladaton működtetett Kinizsi Vár pedig kézzel fogható nyereséget termelt a településnek. Sem adócsökkentésre, sem a vár nyereséges üzemeltetésére korábban nem volt példa, utóbbi a korábbi években a téli béreket sem tudta kitermelni. 

Nagyvázsony Képviselő-testületének döntése értelmében a településen a kommunális adó 10%-kal csökken 2018. évtől. Ez azt jelenti, hogy ingatlanonként 1000 Ft-tal csökken az adott ingatlan adóterhe. Adócsökkentésre a település történetében először került sor, melyet az elmúlt időszak átgondolt gazdálkodása tett lehetővé.

A non-profit kft. ez évi teljesítménye és feladatai a jövőben

 • a non-profit kft. 2017 tavaszán kifizette, rendezte azokat a tartozásokat, melyek a céget 2016-os évből terhelték. Ezen tartozások összege összesen 1.426.000 Ft.
 • a non-profit kft. ezen felül az önkormányzat tagi kölcsönnel fizette ki a februári és márciusi béreket és járulékaikat, mert erre nem volt a kft-ben fedezet
 • a non-profit kft. profilváltáson megy keresztül, hiszen a Kinizsi Vár fejlesztését és az uniós jogszabályok szerint a fejlesztés hivatalos átadásától (várhatóan 2019 nyara) üzemeltetését 5 éven át a tulajdonos, azaz a Magyar Állam köteles biztosítani
 • a non-profit kft-énk elsősorban település-fenntartási feladatokat fog ellátni (zöld területek karbantartása, műszaki feladatok), továbbá parkoltatás, ajándékbolt-üzemeltetése stb.
 • a várfejlesztés befejeztével tervük és a testülettel illetve a Magyar Állammal közösen az a célluk, hogy a non-profit kft. a megújult vár üzemeltetésében együttműködő partnerként jelen legyen a kötelező fenntartási időben (5 év)
 • jelenleg egy örökölt kiállítás az egyetlen rendezetlen kérdés (Nemzetünk nagyjai – várkápolna). A kiállítás tulajdonosával a non-profit kft. korábbi ügyvezetése olyan szerződést kötött, amely 2017-re a non-profit kft-t 2,5 millió forint kiadással terheli. Márciusban tájékoztatták a kiállítás tulajdonosát a változásokról, az alkotóval tárgyalásban vannak.
Idén először nem csak a téli béreket termelte ki, hanem nyereséget is hozott a vár működése

Idén először nem csak a téli béreket termelte ki, hanem nyereséget is hozott a vár működése

Kinizsi Vár 2017. évi teljesítménye

Idén először kézzel fogható nyereséget termelt a vár önkormányzatnak

 • a Kinizsi Vár az önkormányzat üzemeltetésében 2017-ben úgy gazdálkodott, hogy bevételeiből ki tudja fizetni 2018-as „holt szezonban” (január-március) is jelentkező béreket. Erre az elmúlt években soha nem volt példa.
 • a Kinizsi Vár az önkormányzat üzemeltetésében úgy gazdálkodott, hogy új szolgáltatásokat tudott bevezetni a településen. Ezek közül a legkiemelkedőbb és legnépszerűbb az automata idegenvezetéssel ellátott elektromos buszjárat beindítása volt.
 • a Kinizsi Vár az önkormányzat üzemeltetésében úgy gazdálkodott, hogy a 2018. I. negyedévi bérek kifizetése mellett 5-6 millió forint nyereséget is tudott termelni községüknek. Erre az elmúlt években nem volt példa.
 • A fenti eredmények úgy jelentkeztek, hogy gondoskodtak a non-profit kft. 2016-os adósságainak kifizetéséről is (lásd feljebb)
 • A fenti eredmények úgy jelentkeztek, hogy azok tartalmazzák az új szolgáltatások bevezetésének költségeit és természetesen bevételeit is.
December 13-án, a közéleti kávéházban mutatják be a várfejlesztés terveit

December 13-án, a közéleti kávéházban mutatják be a várfejlesztés terveit

Várfejlesztésről címszavakban

 • az állami tulajdonban lévő Kinizsi Vár használati jogát átadták/visszaadták a Magyar Államnak, mivel a tulajdonos magyar állam hívja le a várfejlesztés uniós forrását és bonyolítja le a várfejlesztést is (tervezés, engedélyeztetés, közbeszereztetés, kivitelezés, elszámolás)
 • mivel a várfejlesztés részben hazai, részben uniós finanszírozásban valósul meg, a vonatkozó jogszabályok értelmében a támogatásból megvalósuló fejlesztést a pályázó, azaz a Magyar Állam köteles üzemeltetni 5 éven keresztül
 • a fejlesztés érinti az ún. „kirendeltség-épületet” is, amelyből látogatóközpont lesz pénztárral, mini-látogatóközponttal, kávézóval. A kirendeltség-épület tulajdonjogát nem adják át, viszont a használati jogát szintén átadták a Magyar Államnak, hogy az épületre is tudjon az állam hazai és uniós forrásból fejlesztési pénzt fordítani
 • mivel a Magyar Állam bonyolítja le tulajdonán, a Kinizsi váron a teljes várfejlesztést, ezért sem az uniós, sem a hazai forrás nem vándorol át Nagyvázsony Község Önkormányzatán, önkormányzatuk számláján. Településük pénzügyileg nem, „csak” szakmailag együttműködő partnere a programnak, mivel elemi érdekük a Kinizsi Vár fejlesztése.
 • Önkormányzatuk arra törekszik (erről megállapodást is kötöttek a Magyar Állammal), hogy mind a kivitelezésben, mind a működtetésben jelen legyenek a helyi vállalkozások, szolgáltatók, köztük a non-profit kft. is. Ez kötelező eleme is a programnak.
 • várfejlesztés tartalmi elemei lesznek: toronyfelújítás, a torony-kápolna-belső kapu közti palotaszárny visszaépítése a reneszánsz loggia-val (palotában nagyterem, foglalkoztató termek, 3D-s vetítőterem, interaktív végvári szimulátor-játékok, múzeumpedagógiai terem stb.), belső csapóhíd és szerkezetének visszaépítése, kirendeltség-épület fentebb részletezett fejlesztése
 • várfejlesztés ütemezése: tervek engedélyeztetése 2018 tavaszáig, közbeszereztetés 2018 nyaráig, kivitelezés 2019 tavaszáig, átadás és dokumentációk lezárása 2019 nyaráig.
 • a várfejlesztés terveit december 13-i Közéleti Kávéházban mutatják be a Magyar Államot képviselő szakemberek.
Az NSP Press beszámolója a község honlapon megjelent közleményei alapján

Címkék: , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.